KATEGORIER
 
ARTIKLER
 
TIPS EN VENN
Din e-postadresse

Mottakers e-postadresse


 

Ruffwear

K-9
Ezydog
vom
Manmat

 

SPCA NORGE

Yreksetikk
YRKESETIKK

  1. En SPCA frivillig skal vise omsorg for dyras velferd og helse, og gjennom sitt arbeid bidra til å utvikle fagområdene med sine erfaringer.

2. En SPCA frivillig skal vise god yrkesetikk i sitt forhold til organisasjonen og de personer i sine ulike arbeidsoppgaver som påtreffes i arbeidet samt Norsk Lov, Mattilsynets regelverk og organisatoriske lover og bestemmelser.

3. En SPCA frivillig skal ikke benytte eller anbefale metoder som ikke er faglig dokumentert av veterinærer og andre eksperter som faller utenfor SPCA Norge sin arbeidsmal for dyrenes velferd og helse.

4. En SPCA frivillig skal vise kollegial respekt og yrkesetisk fremferd. Faglig uenighet mellom frivillige må holdes på et saklig plan. Uløselig uenighet skal holdes internt i foreningen.

5. En SPCA frivillig skal gi korrekt og saklig informasjon til sine kolleger og overordnede og skal ikke påføre SPCA Norge overflødig eller unødig kostbart arbeid. Dokumenter og rapporter skal utføres faglig korrekt og upartisk.

6. En SPCA frivillig skal ikke tilegne seg yrkesmessig, økonomisk eller oppnå personlige fordeler gjennom sitt arbeid. Det vil betraktes som å misbruke sin stilling eller posisjon.

7. Det er en plikt som SPCA frivillig å utøve sitt arbeid faglig og samvittighetsfullt og holde tilegnet kunnskap ved like.

8. En SPCA frivillig skal utøve taushetsplikt og vise diskresjon i forhold til opplysninger han blir kjent med gjennom sitt arbeid og aldri uttale seg til media under noen omstendigheter.

9. SPCA Norge sitt kontrollutvalg er avgjørende myndighet i alle tvistespørsmål.

Kilden : www.spca.noYreksetikk

En SPCA frivillig skal vise omsorg for dyras velferd og helse, og gjennom sitt arbeid bidra til å utvikle fagområdene med sine erfaringer. 2. En SPCA frivillig skal vise god yrkesetikk i sitt forhold til organisasjonen og de personer i sine ulike arbei

Opprettet: 2010-10-22   Les hele saken

Verdigrunnlag

1. SPCA er forkortelsen for “Society for the Prevention of Cruelty to Animals” 2. SPCA Norge er en frittstående selvstendig nasjonal forening basert på 185 års erfaring innen dyrehelse og velferd fra hovedorganisasjonen RSPCA, som ble etablert i 1824 i

Opprettet: 2010-10-22   Les hele saken

Historikk

RSPCA ble etablert i 1824 som da bare SPCA , men senere fikk de lov og tilføre R (R=Royal) foran av dronning Victoria i 1840. På den tiden jobbet de først og fremst med å bedre forholdene til pensjonerte arbeidshester som hadde blitt brukt i gruvedrif

Opprettet: 2010-10-22   Les hele saken

HANDLEVOGN

Handlevognen er tom

 
BESTSELGERE
 
Baggen
Facebook
drinkwell
Taste
Nutra
NYHETSBREV
Meld deg på nyhetsbrev
Les mer
Navn

E-postadresse 
Din konto
 

 

Dyrekilden
Grefsrud v 9 3533 TYRISTRAND
Tel. 31020043 - Org.nr. 981 107 985
Produsert av 24Nettbutikk © 2002 - 2011
Bring
Bring